ทีมช่างของเรา

ดูแลผลงานโดยช่างมืออาชีพที่มีประสบการณ์มากว่า 15 ปี

มีความรู้ ความเข้าใจในการออกแบบทรงขนเพื่อให้เหมาะสมตามลักษณะของสายพันธุ์และสภาพขนของน้องตัวนั้นๆ และใส่ใจใน

การบริการเพื่อให้ลูกค้าทุกท่านมั่นใจว่าน้องสุนัขและแมวจะได้รับการดูแลที่ดี และปลอดภัยอย่างแน่นอน